CLB Phát Triển Ý Tưởng Khoa Học

Đại học Nông Lâm Tp.HCM


You are not connected. Please login or register

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH01SH Bộ môn CNSH ĐH Nông Lâm Tp.HCM

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin


Admin
Gửi các bạn danh sách đề tài tốt nghiệp các khoá của bộ môn CNSH ĐH Nông Lâm Tp.HCM

Lớp DH01SH


HỌ VÀ
TÊN
TÊN ĐỀ TÀI LINH VUC
NGUYỄN
THỊ THÙY DƯƠNG(R)
SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ
RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot
virus) TẠI
HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP
BVTV
ĐOÀN
BẢO QUỐC(R)
NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH
THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI
NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ
THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP
(High performance liquid chromatography - HPLC)
BVTV
HUỲNH
NGỌC PHƯƠNG(R)
XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA
DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium
anisopliae KÝ SINH
TRÊN CÔN TRÙNG
BVTV
HUỲNH
VĂN THÁI & PHẠM DUY®️
XÂY DỰNG QUI TRÌNH BIẾN NẠP ĐOẠN
DNA VÀO TẾ BÀO VI KHUẨN E. Coli
DH5a
BVTV
LÂM
NGỌC HẠNH (R)
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHIỄM BỆNH
VIRUS (CUCUMBER MOSAIC VIRUS, TOBACCO MOSAIC VIRUS VÀ TOMATO SPOTTED WILT
VIRUS) TRÊN CÀ CHUA (Solanum lycopersicum) Ở TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG KỸ THUẬT
ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN TOBACCO MOSAIC VIRUS BẰNG KỸ THUẬT
RT-PCR
BVTV
LÊ DUY
THANH(R)
THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TÍNH
KHÁNG BỆNH HÉO XANH CỦA CÂY CÀ CHUA TRỒNG TRONG DUNG DỊCH
BVTV
LÊ MINH
KHA
NGUYỄN VĂN LẪM (R)
THIẾT LẬP QUI TRÌNH SOUTHERN
BLOT
BVTV
LÊ TUẤN
KIỆT(R)
BƯỚC ĐẦU ĐỌC TRÌNH TỰ VÙNG
rDNA-ITS CỦA NẤM Rhizoctonia
solani KUHN
BVTV
NGUYỄN
ĐÌNH TRƯỜNG(R)
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH
TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR
BVTV
NGUYỄN NGỌC PHÚC(R) BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ
GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT
BVTV
NGUYỄN
THỊ TIẾN SỸ(R)
SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP KHẢO SÁT
SỰ ĐA DẠNG
DI TRUYỀN CỦA NẤM Rhizoctonia solani PHÂN LẬP
TỪ NHIỀU CÂY KÝ CHỦ KHÁC NHAU
BVTV
NINH THỊ
HUYỀN NGA®️
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM
Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita)
BVTV
TRÀ
QUANG VŨ(R)
CHIẾT XUẤT, KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ
TIÊU SINH HOÁ VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PHỐI TRỘN GIỮA DỊCH CHIẾT TỪ
NHÂN HẠT XOAN CHỊU HẠN (Azadirachtin indica A.Juss) TRỒNG TẠI VIỆT NAM VÀ
CYPERMETHRIN ĐỐI VỚI SÂU XANH (Heliothis armigera).
BVTV
TRẦN THỊ
THỦY TIÊN(R)
XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ VÙNG ITS -
rDNA CỦA NẤM Beauveria
bassiana Vuille. KÍ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI
BVTV
VŨ THỊ
QUỲNH CHI (R)
PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT
SỐ MẪU NẤM Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell.
Arg.)
BẰNG PHƯƠNG PHÁP RFLP – PCR
BVTV
VƯƠNG HỒ
VŨ(R)
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN
KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI
TRÌNH TỰ
BVTV
ĐÀM THỊ
MINH THƠ®️
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX –
PCR ĐỂ PHÁT HIỆN MỘT SỐ GEN ĐỘC LỰC CỦA NHÓM ESCHERICHIA COLI SẢN SINH ĐỘC TỐ
SHIGA (STEC) PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ PHÂN BÒ, HEO TIÊU CHẢY VÀ THỊT BÒ
CNTY
ĐOÀN
THỊ TUYẾT LÊ®️
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX -
PCR ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP
TỪ
PHÂN BÒ, PHÂN HEO TIÊU CHẢY VÀ THỊT

CNTY
NGUYỄN
BẠCH THẢO VY®️
ÁP DỤNG QUI TRÌNH NUÔI CHÍN NOÃN
IN VITRO TRÊN HEO VÀ CHÓ
CNTY
NGUYỄN ĐỨC DUY ANH (R) XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU ĐỂ
THU SINH KHỐI
VÀ ENZYME CỦA VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS,
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. THỬ NGHIỆM
SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC
CNTY
NGUYỄN
NHẤT BẢO QUỐC®️
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ
PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN
CNTY
NGUYỄN
THỊ QUỲNH NGA®️
Thu thập dịch tiết từ Fasciola
gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán
CNTY
NGUYỄN
THỊ THU TRANG®️
Đánh giá khả năng bắt aflatoxin
G1 của cột ái lực miễn dịch do Viện Pasteur Tp.HCM sản xuất
CNTY
NGUYỄN
TUẤN KIỆT(R)
Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác
định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire
CNTY
NGUYỄN
VÂN ANH(R)
THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT
THANH
KHÁNG VI KHUẨN E. coli
CNTY
NGUYỄN
VĂN ÚT®️
XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT
MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ
CNTY
PHAN LÊ
MAI®️
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN
DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ
CNTY
TRẦN
HẠNH TRIẾT®️
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes
CNTY
TRƯƠNG
THỊ THẢO UYÊN®️
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN
DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN HEO
CNTY
BÁ LAN
HANH®️
THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH
HỌC TRONG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP
MT
HUỲNH
THỊ MỸ PHI®️
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA CHẾ
PHẨM SANJIBAN MICROACTIVE TRONG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC DỰA TRÊN MÔ HÌNH AEROTANK
HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐOẠN TỪNG MẺ- SEQUENCING
BATCH REACTOR (SBR)
MT
NGUYỄN
THỊ LỆ NGỌC (R)
Khảo sát khả năng diệt muỗi của
chế phẩm Enchoice
MT
TRẦN THỊ
MỸ HẠNH (HONG)
KHẢO SÁT SỰ Ả NH HƯỞNG CỦA MỘT
SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC LÊN QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN BÒ
MT
NGUYỄN
ĐỨC BÌNH(R)
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
THẢI NHÀ MÁY SỮA TRƯỜNG THỌ VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN TẠO BÙN HOẠT TÍNH TRONG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA
MT
BUØI
HOAØNG VAÊN®️
NGHIEÂN CÖÙU LEÂN MEN ACID
ACETIC
BAÈNG DÒCH EÙP TRAÙI ÑIEÀU
TP
ĐẶNG
NGỌC THÙY DƯƠNG®️
NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BẢ MEN BIA
ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÚNG LÀM THÀNH PHẤN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI
CẤY VI SINH
TP
ĐỖ ĐẠI
NGHĨA®️
NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN
MỘT SỐ LOẠI
CÀ PHÊ (Coffea L.) PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM
BẰNG
CHẾ PHẨM BIOCOFFEE-1 NHẰM THU ĐƯỢC
CHẤT HÒA TAN CAO
TP
HOÀNG
VĂN TIẾN®️
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT
CA CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT
TP
LÊ VĂN
BÌNH®️
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT
MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY
THĂNG HOA
TP
MAI
THANH THẬT®️
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ACID ACETIC
THEO PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN NHANH BẰNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
TP
NGUYỄN
MINH KHANG(R)
KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG NẤM LINH
CHI ĐEN (Amauroderma subresinosum, Corner) PHÁT HIỆN TẠI
VÙNG NÚI CHỨA CHAN - VIỆT NAM
TP
NGUYỄN
THÙY TRANG®️
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI PHỤ VÀ
THÀNH PHẦN KIỂU HUYẾT THANH CỦA CÁC CHỦNG SALMONELLA NHIỄM TRONG THỰC
PHẨM
TP
NGUYỄN
TRỌNG BÌNH(R)
Nghiên cứu quá trình lên men
lactic từ mật rỉ đường
TP
NHAN
QUOÁC KHANG(R)
COÁ ÑÒNH ENZYME – AMYLASE
BAÈNG GEL ALGINATE
TP
TRẦN
MINH TRÍ(R)
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
ACID ACETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN PHỤC VỤ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU
TP
TRẦN THỊ
HOA SIM®️
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO
CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM
TP
TRƯƠNG
NG.QUỲNH HƯƠNG(R)
ĐA DẠNG HÓA CÁC MÔI TRƯỜNG SẢN
XUẤT BACTERIAL CELLULOSE TỪ VI
KHUẨN ACETOBACTER
XYLINUM
TP
TRẦN
THỤY CẨM TÂM®️
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG
CHÁT TỪ THỊT QUẢ CACAO
TP
ĐINH DUY
THỨC®️
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TUẦN
HOÀN HỞ NUÔI TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) HẬU BỊ TRÊN BỂ
COMPOSITE CHO SẢN XUẤT ĐÀN TOÀN ĐỰC
TS
NGUYỄN
ĐÌNH NGHI®️
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC DỤNG CỦA
MỘT VÀI HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CHIẾT XUẤT TỪ THẢO MỘC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH PHÁT
SÁNG DO Vibrio harveyi
TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon)
TS
NGUYỄN
ĐỨC THÀNH®️
THỬ NGHIỆM MỘT SỐ HỢP CHẤT CHIẾT
XUẤT TỪ THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG DO VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM
TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon)
TS
NGUYỄN
THANH VŨ®️
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG LỌC
TUẦN HOÀN
TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH
(Macrobrachium rosenbergii) TOÀN ĐỰC
TS
NGUYỄN
VĂN HỮU
NGÔ QUANG LUẬN(R)
ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ
VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ
ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp.
TS
PHẠM DUY
LÃM®️
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR XÁC ĐỊNH Macrobrachium rosenbergii
NODAVIRUS (MrNV) VÀ EXTRA SMALL VIRUS (XSV) TRÊN TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)
TS
PHẠM THỊ
MỸ HẠNH(R)
PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS
GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon)
BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR
TS
PHẠM
THỊ TUYẾT ANH(R)
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP IN SITU
HYBRIDIZATION ĐỂ
CHẨN ĐOÁN MẦM BỆNH WSSV (White Spot Syndrome Virus)TRÊN TÔM SÚ (Penaeus
monodon) VÀ TSV (Taura SyndromeVirus) TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus
vannamei)
TS
TRẦN
NGỌC ÁNH MAI(R)

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN
DỊCH (IMMUNOHISTOCHEMISTRY) TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỐM TRẮNG (White Spot
Disease – WSD) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon)
TS
CHÂU
THANH DUY(R)
BƯỚC ĐẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY
LUÂN NHIỆT THERMOCYCLE- PCR
TV
HÀ THANH
®️
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VI GHÉP CÂY
BƯỞI
(Citrus grandis)

TV
LÊ CÔNG
THIỆN®️
ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG AXIT PHYTIC Ở
MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP
SINH HÓA VÀ MICROSATELLITE
TV
LÊ THỊ
THANH TUYỀN®️
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG NGUỒN GEN DỨA
CAYENNE BẰNG MARKER PHÂN TỬ
TV
LIÊU
HỒNG PHÚ®️
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH
PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.)
TV
NGÔ VIỆT
DUY(R)
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP
GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium
tumefaciens
TV
NGUYỄN
HỮU ĐỊNH(R)
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH
CÂY TIÊU (Piper nigrum) BẰNG
PHƯƠNG
PHÁP NUÔI CẤY MÔ
TV
NGUYỄN HỮU TRƯỞNG®️ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH
LƯỢNG
CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BẰNG
PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR
TV
NGUYỄN
KỲ TRUNG
LÊ THÀNH TRUNG(R)
THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU
GENE
PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG
BIẾN ĐỔI DI TRUYỀN
TV
NGUYỄN
PHÚ DŨNG®️
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN
PMWaV-1 GÂY BỆNH HÉO ĐÓ DẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƯƠNG PHÁP RT-PCR
TV
NGUYỄN
PHƯƠNG UYÊN®️
KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG MỘT CHỦNG
NẤM VÂN CHI ĐEN (Trametes versicolor) CÓ NGUỒN GỐC
TỪ TRUNG QUỐC
TV
NGUYỄN
QUỲNH ANH®️
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG
DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Anacardium occidental L.) TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG
TÀU BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP
TV
NGUYỄN
THỊ PHƯƠNG DUNG®️
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN
VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.)
BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE
TV
NGUYỄN
VĂN THÁI®️
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE
HSP-70 và REVERSE TRANSCRIPTE-RNaseH Ở
MỘT SỐ LOÀI VIRUS THỰC VẬT
TV
PHẠM
QUYẾT THẮNG ®️
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP
GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ
COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium
tumefaciens
TV
PHẠM
VĂN BÌNH®️
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI
TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH
NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP
TV
TÔN BẢO
LINH®️
NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE
IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ
(PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus)
TV
TRẦN
KIM HÙNG NGUYÊN®️
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ
KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA
(Pseuderanthemum palatiferum)
TV
TRẦN
QUANG HOÀNG®️
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA
SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CỦA HAI
GIỐNG LAN DENDROBIUM VÀ CYMBIDIUM
TV
TRỊNH
THỊ PHI LY®️
KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT
XUẤT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA TINH DẦU HOA LÀI JASMINUM
SAMBAC L. TRỒNG TẠI AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, TP. HCM
TV
VÕ THỊ
KIM YẾN®️
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN
CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ
MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS.
TV
TRÁC
NGỌC LÂM(R)
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LÊN MEN RƯỢU TỪ DỊCH CHIẾT ĐÀI HOA BỤP DẤM Hibiscus
Sabdariffa L.
TV
LÊ THÁI
BẢO NGỌC(R)
XÂY DỰNG QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH
VIRUS PMWaV-2 (pineapple mealybug wilt-associated virus -2) TRÊN
CÂY DỨA CAYENNE
TV

Xem lý lịch thành viên http://bioclub.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết