CLB Phát Triển Ý Tưởng Khoa Học

Đại học Nông Lâm Tp.HCM


You are not connected. Please login or register

QUỸ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI NƯỚC VIỆT

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 QUỸ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI NƯỚC VIỆT on Sun Oct 25, 2009 6:35 pm

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI NƯỚC VIỆT

(Kèm theo Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2006
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên - Tôn chỉ mục đích của Quỹ

1. Tên của Quỹ: Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt.

Tên tiếng Anh: Vietnam Talent Fund, viết tắt là VTF.

2. Trụ sở đặt tại: 248 Cống Quỳnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Quỹ do Báo Thanh Niên khởi xướng và cùng các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có tâm huyết đối với đất nước sáng lập, được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập nhằm mục đích tài trợ để đào tạo nhân tài trẻ, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ là một tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và đóng góp của các sáng lập viên để hoạt động theo mục tiêu của quỹ.

2. Quỹ tự trang trải chi phí cho các hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, không có nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Quỹ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt động của mình; Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở - ngành chức năng có liên quan.

4. Quỹ công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

Điều 3. Quỹ có nhiệm vụ:

1. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp về tài chính, vật chất của các cá nhân, tổ cúức trong và ngoài nước để tiến hành tài trợ cho các đối tượng nêu ở khoản 2 điều 3 Điều lệ này.

2. Thực hiện chương trình cấp học bổng du học nước ngoài toàn phần cho học sinh, sinh viên xuất sắc, có khát vọng xây dựng quê hương đất nước nhưng không có điều kiện du học; tài trợ toàn bộ tiền ăn học cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực nhưng mồ côi hoặc gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh và trong cả nước.

3. Tổ chức hoạt động gây quỹ theo đúng quy định Nhà nước.

4. Quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả.

5. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ cho Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định.

Điều 4. Đối tượng được tuyển chọn du học phải có các điều kiện

1. Phải là công dân Việt Nam; không quá 35 tuổi, tính đến thời hạn duyệt xét; có đạo đức cá nhân và sức khỏe tốt.

2. Tại thời điểm xin xét tuyển học bổng, không nhận một hình thức tài trợ nào liên quan đến đào tạo ở nước ngoài và trong nước.

3. Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có năng khiếu xuất sắc về ít nhất 1 lĩnh vực.

4. Được sự đồng ý tiếp nhận của một hoặc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo ở trong nước và nước ngoài cho phép vào học tập, nghiên cứu tại nơi đó.

5. Có khát vọng xây dựng một nước Việt hùng mạnh, thể hiện ở những ý tưởng, dự án về công việc tương lai của mình.

6. Có trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện trong việc tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và xã hội.

7. Hoàn cảnh kinh tế gia đình không đủ điều kiện đi du học.

8. Cam kết sau khi ra trường sẽ phục vụ tại Việt Nam. Khi đó, đối tượng có cơ hội được Quỹ giới thiệu làm việc tại các cơ quan, đơn vị phù hợp. Trong một số tr7ờng hợp đặc biệt, nếu đối tượng được vào làm việc ở các tổ chức quốc tế thì có nghĩa vụ đóng góp tài chính để phát triển Quỹ.

Điều 5. Đối tượng được tài trợ toàn bộ tiền ăn học phải có các điều kiện

1. Là học sinh phổ thông từ lớp 1 trở lên, có năng khiếu đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc nghệ thuật.

2. Mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều 6. Phương thức tuyển chọn

Các thành viên của Quỹ, bạn đọc Báo Thanh Niên, các tổ chức, cá nhân đều được đề cử các đối tượng nhận trợ cấp của Quỹ. Việc tuyển chọn sẽ được Hội đồng Qủn lý của Quỹ mời, gồm các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, các chuyên gia có uy tín.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 7. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên do các sáng lập viên tham gia Quỹ cử ra theo nguyên tắc đồng thuận và được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý do Hội đồng quản lý Quỹ nhất trí thỏa thuận và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ:

a/ Thông qua kế hoạch hoạt động hằng năm.

b/ Thông qua danh sách các đối tượng được tuyển chọn.

c/ Huy động các nguồn vốn hợp pháp cho Quỹ.

d/ Quyết định thành lập các Hội đồng chuyên môn, bổ nhiệm Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Quỹ.

e/ Kiểm tra,giám sát việc thu chi tài chính và quyết toán của Quỹ.

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a/ Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và sẽ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến Quỹ.

b/ Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ 6 tháng 1 lần.

c/ Nếu có vấn đề phát sinh, bất cứ thành viên nào trong Hội đồng quản lý Quỹ cũng có thể triệu tập họp Hội đồng bằng cách gửi thư thông báo trước ít nhất một tuần cho các thành viên còn lại.

d/ Các quyết định của Hội đồng quản lý có hiệu lực nếu ít nhất 2/3 thành viên tán thành. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý sẽ xin ý kiến bằng văn bản, nếu thành viên Hội đồng vắng mặt đồng ý bằng văn bản về vấn đề được xin ý kiến thì ý kiến này cũng có giá trị như sự có mặt của thành viên đó tại cuộc họp.

4. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động không hưởng lương và không được hưởng bất cứ các chi phí nào từ ngân sách của Quỹ, kể cả công tác phí.

5. Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ sẽ từ nhiệm hoặc bị bãi nhiệm nếu không có điều kiện tham gia, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cho uy tín và hoạt động của Quỹ.

Điều 8. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ được Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, là đại diện pháp luật của Quỹ. Giám đốc phải là một chuyên gia tài chính giỏi và là người hoạt động xã hội có tâm huyết, tán thành mục tiêu và điều lệ của Quỹ. Giám đốc không nhất thiết là thành viên Hội đồng quản lý.

2. Giám đốc được trả lương theo thỏa thuận, được thanh toán các chi phí hợp lý cho công việc theo định mức mà Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

3. Giám đốc có nhiệm vụ:

a/ Điều hành công việc hằng ngày của Quỹ.

b/ Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại và thu chi tài chính.

c/ Ký các văn bản giao dịch của Quỹ.

4. Giúp việc cho Giám đốc Quỹ có 1 hoặc 2 Phó giám đốc.

Điều 9. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng được Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

Kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Ban kiểm soát Quỹ

Ban Kiểm soát sẽ do các thành viên của Quỹ thống nhất bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập và có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo đúng điều lệ và luật pháp Nhà nước, theo sự phân công thường xuyên của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm soát các hoạt động và tình hình tài chính của Quỹ.

Điều 11. Nhân sự khác

1. Tùy theo quy mô phát triển của Quỹ, Giám đốc Quỹ sẽ đề nghị Hội đồng quản lý bổ nhiệm các nhân sự vào cơ quan điều hành Quỹ theo nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

2. Tất cả nhân sự từ Giám đốc Quỹ đến các nhân viên hành chính đều thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động. Chế độ tiền lương theo thỏa thuận và do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 12. Nguồn vốn của Quỹ

Nguồn vốn của Quỹ được thu theo đúng pháp luật. Quỹ không nhận những khoản tiền không biết rõ nguồn gốc.

Nguồn thu của Qũy gồm có:

- Đóng góp ban àầu của các sáng lập viên.

- Đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

- Thu từ lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lãi từ các hoạt động tài chính khác theo đúng quy định Nhà nước.

- Thu từ các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Các khoản thu trên được quản lý theo Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000.

Điều 13. Các khoản chi của Quỹ

Quỹ chỉ được chi cho 2 khoản:

- Tài trợ cho các đối tượng được nêu ở khoản 2 điều 3 Điều lệ này.

- Chi cho hoạt động quản lý Quỹ, nhưng phần chi này không được vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ.

Điều 14. Kế toán, tài chính, thống kê

1. Quỹ thực hiện công tác tài chính, kế toán và thống kê theo đúng quy định của Luật Kế toán và các văn bản hưởng dẫn luật hiện hành.

2. Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và được tài trợ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.

3. Ban kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tình hình tài chính cua Quỹ.

4. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm quản lý các hoạt động của Quỹ, chuẩn y các kế hoạch tài chính và thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán của Quỹ.

5. Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công bố công khai các nội dung:

- Danh sách và mức đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp, tài trợ cho Quỹ.

- Báo cáo tài chính hằng quý và quyết toán năm của Quỹ theo từng nội dung thu chi.

6. Hằng năm, Quỹ thuê kiểm toán đốc lập để kiểm toán tình hình thu chi tài chính của Quỹ (nếu thấy cần thiết).

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Trong quá trình thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Quỹ cho phù hợp nhưng phải được 2/3 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tán thành trước khi trình cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ xem xét, quyết định.

Điều 16. Hiệu lực thi hành Điều lệ

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định phê duyệt.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐDanh sách Hội đồng Quản lý
Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt
(theo Quyết định số 4663/QĐ-UBND
ngày 19/10/2006 của UBND TP.HCM)

1. Ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Chủ tịch Hội đồng quản lý
2. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty TNHH Ô tô Trường Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
3. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ G7, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
4. GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, Ủy viên Hội đồng quản lý
5. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Việt kiều, Ủy viên Hội đồng quản lý
6. Bà Trương Thị Thanh Thanh, Phó Giám đốc Cty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT), Ủy viên Hội đồng quản lý

Danh sách các đơn vị, cá nhân đóng góp Quỹ "Đào tạo nhân tài nước Việt" do Báo Thanh Niên khởi xướng (tính đến hết ngày 7/11/2006)

1. Báo Thanh Niên: 500 triệu đồng
2. Cty TNHH Thương mại và dịch vụ G7: 500 triệu đồng
3. Cty Cổ phần VinaGame: 500 triệu đồng
4. Cty Ô tô Trường Hải: 500 triệu đồng
5. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - CN CLB DN Việt Kiều: 300 triệu đồng
6. Ngân hàng Phương Nam: 300 triệu đồng
7. Cty CP Sóng Thần (Khu DL VH-LS Đại Nam): 300 triệu đồng
8. Cty Kinh Đô: 150 triệu đồng
9. Cty Gạch Đồng Tâm: 100 triệu đồng
10. Trường Doanh nhân Pace: 30 triệu đồng
11. Cty Cổ phần Giấy Sài Gòn: 50 triệu đồng
12. Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT: 300 triệu đồng
13. Cty Du học Á Âu và trường ngoại ngữ Á Âu: 5 triệu đồng
14. Cty AGIFISH An Giang: 50 triệu đồng
15. Cty TNHH Hàng gia dụng Quốc tế ICP: 50 triệu đồng
16. TS Thái Quang Trung (Việt kiều tại Singapore): 1.000 USD
17. Cty Cổ phần VINCOM: 2 tỷ đồng (trong 10 năm, mỗi năm 200 triệu đồng)
18. Cty Liên doanh Thép Việt Úc: 50 triệu đồng
19. Cty CP Pacific Airlines: 50 triệu đồng
20. Trung tâm đào tạo Hợp điểm: 10 triệu đồng
21. Cty Thiên Long: 20 triệu đồng
22. Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC: 50 triệu đồng
23. Ngân hàng Việt Á: 50 triệu đồng
24. Cty Đất Quảng: 50 triệu đồng
25. Cty Lạc Vũ: 5 triệu đồng
26. Tập đoàn C&T: 900 triệu đồng (trong 10 năm)
27. Tập đoàn xây dựng DYWIDAG INTERNATIONAL: 30.000 USD mỗi năm trong thời gian không giới hạn

Số tài khoản của Quỹ
* Tài khoản VNĐ: 100014851101294
* Tài khoản ngoại tệ: 100014851101307
Ngân hàng XNK Việt Nam (Việt Nam Eximbank), số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM.


Chia sẻ với bạn bè qua:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết